Svim koleginicamačestitamo 8. mart Međunarodni dan žena sa željom da u narednom periodu ostvare veće i značajnije učešće u svim sferama društvenog života uz bolji ekonomski i materijalni položaj! 

Vaš Samostalni sindikat trgovine Srbije

 

 


Nova godina se praznuje u nedelju 1. januara i ponedeljak 2. januara 2023. godine, to su dani državnog praznika.
Budući da prvi dan praznika pada u nedelju 1. januara 2023. godine ne radi se i u utorak 3. januara 2023. godine.
Zaposlenima koji ne rade 1,2. i 3. januara 2023. godine naknada zarade se isplaćuje na osnovu prosečne zarade u prethodnih 12 meseci.
Zaposleni koji rade u nedelju 1. januara 2023.godine, što je čest slučaj u delatnosti trgovine, na dan državnog praznika, a koji je ujedno i dan njihovog nedeljnog odmora imaju pravo na Zaradu koju ostvare 1. januara, pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad u visini od najmanje 26% osnovice (osnovna zarada) i uvećanu zaradu za rad na dan državnog praznika od 110% na osnovicu (osnovna zarada).
Zaposleni koji rade na dan državnog praznika u ponedeljak 2. januara 2023. godine imaju pravo na: Zaradu koju ostvare 2. januara i pravo na uvećanu zaradu za rad na dan državnog praznika od 110% na osnovicu (osnovna zarada).
Ako zaposleni rade na neradan dan u u utorak 3. januara 2023. godine imaju pravo na zaradu koju ostvare za taj dan.

Danas obeležavamo Svetski dan socijalne pravde, dan koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 2007. godine prepoznajući potrebu za rešavanje pitanja poput siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti.
Društveni razvoj i socijalna pravda, preduslovi su za ostvarivanje mira i bezbednosti unutar jednog društva. Globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu podstaći razvoj ekonomija i tehnologije i doprineti poboljšanju životnog standarda ljudi širom planete.

To je, međutim, moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave kao osnova razvoja. Na današnji dan, potrebno je podsećanje da je to prvi korak u pravcu dostizanja željenog cilja.

Poštovane koleginice,

Idući u susret obeležavanju međunarodnog dana žena 8. marta, moramo pomenuti istorijske činjenice u borbi za ženska prava:

1848, u SAD-u se održao prvi skup o ženskim pravima i usvojena je Deklaracija o pravima gde su žene tražile raspolaganje imovinom, pristup obrazovanju, pravo glasa, mogućnost zaposlenja i starateljstvo nad decom prilikom razvoda.

1857, u Njujorku, 8. marta, tekstilne radnice protestovale su zbog loših uslova rada i niskih zarada. Policija je razbila proteste ali su se žene iste godine organizovale u sindikat.

Nakon toga u demonstracijama 8. marta, žene traže kraće radno vreme, veće zarade i pravo glasa.

1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke Internacionale, na predlog Klare Cetkin ustanovljen je Dan žena.

Kroz istoriju, žene su se borile za svoja radna prava i protestovale protiv rata.

1975, Ujedinjene nacije, počinju zvanično obeležavati Međunarodni dan žena.

U trgovini većinom rade žene, posebno u velikim maloprodajnim lancima.

Žene se i danas moraju boriti za svoje mesto u društvu i na radnom mestu. Sindikalno organizovane žene, zaposlene u trgovini, svoja prava ostvaruju kroz učešće u radu sindikata.

Sva prava koja danas žene imaju, morale su izboriti same, budući da je nejednakost još uvek prisutna i vidljiva svuda oko nas.

Zato drage koleginice, borite se za sebe i svoja prava i ne odustajte! Budite hrabre i odvažne, kao što ste pokazale tokom pandemije boreći se sve vreme na prvoj liniji!

SREĆAN VAM 8. MART!

Scroll to top