TREĆI KONGRES SAMOSTALNOG SINDIKATA TRGOVINE SRBIJE

 

Dana 26.03.2015. godine održan je treći Kongres Samostalnog sindikata trgovine Srbije.

 

Na trećem Kongresu, za mandatni period 2015. – 2020. godine izabrani su:

 

1.Za predsednika Radoslav Topalović,

2.Za sekretara Melanija Petač,

3.Članovi Presedništva: 

- Radoslav Topalović

- Melanija Petač

- Vida Janković

- Radiša Marković

- Slavica Stajić

- Duško Grbić

 

4.Članovi Nadzornog odbora:

- Milan Stokić

- Saša Vukašinović

- Biljana Ćormarković

 

5.Članovi Statutarnog odbora:

- Mićo Jakovljević

- Biljana Nikolić

- Radomir Kurtić

Scroll to top