Uloga socijalnih partnera

 

Seminar


Sindikalni pokret budućnosti


"Kreiranje budućnosti s osloncem na tradiciju "

 

 

Traženje odgovora na pitanje ima li budućnosti za sindikat i sindikalni pokret uopšte, bila je osnovna tema rasprave na seminaru koji je Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije – SS BOFOS, u saradnji s Hrišćanskim sindikatom Danske – KRIFA, i Svetskom organizacijom radnika – WOW, Evropskim centrom za radnička pitanja (EZA) i uz finansijsku podršku Evropske unije, organizovao 7. i 8. februara u beogradskom hotelu “Moskva”.

nedelja, 06 jul 2014 15:11 administrator El. pošta Štampa PDF

- Predsednicima samostalnih sindikata Srbije

- Predsednicima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji

 

Poštovane kolege,

 

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije je ovlastilo

Predsedništvo da, u slučaju da se ne postigne kompromis sa vladom i poslodavcima oko izmena i dopuna Zakona o radu, donese odluku o održavanju protesta i preduzme tehničke pripreme za njihovo organizovanje Nažalost, i posle dugih i teških pregovora smo i dalje daleko od dogovora oko ključnih tema, a vlast najavljuje hitan ulazak teksta zakona u skupštinsku proceduru. Zato vas obaveštavam da budete spremni da se na poziv SSSS, u najkraćemo mogućem roku, priključite protestima koji će biti održani u Beogradu i koji će trajati više dana. Predsedništvo će, u zavisnosti od daljeg toka pregovora s vladom i poslodavcima, doneti odluku o datumu stupanja u proteste. S obzirom na to da nećemo imati dug vremenski period za pripremu tih aktivnosti, neophodno je da se na vreme organizujete, kako bi zajedničkim nagama pokazali jedinstvo u borbi za radnička prava. Nosioci funkcija na svim nivoima i zaposleni u sindikatu ne mogu koristiti godišnje odmore dok se ne završi borba oko tog zakona. S poštovanjem,

Autoput za Zagreb 18 11077 Novi Beograd,

poverenik Ivica Kostić, tel. 065/666-1918.

TREĆI KONGRES SAMOSTALNOG SINDIKATA TRGOVINE SRBIJE

 

Dana 26.03.2015. godine održan je treći Kongres Samostalnog sindikata trgovine Srbije.

 

Na trećem Kongresu, za mandatni period 2015. – 2020. godine izabrani su:

 

1.Za predsednika Radoslav Topalović,

2.Za sekretara Melanija Petač,

3.Članovi Presedništva: 

- Radoslav Topalović

- Melanija Petač

- Vida Janković

- Radiša Marković

- Slavica Stajić

- Duško Grbić

 

4.Članovi Nadzornog odbora:

- Milan Stokić

- Saša Vukašinović

- Biljana Ćormarković

 

5.Članovi Statutarnog odbora:

- Mićo Jakovljević

- Biljana Nikolić

- Radomir Kurtić

Scroll to top