Inspektor za rad doneo je rešenje o vraćanju na rad Ivice Kostića, koji je dobio otkaz u DIS-u zbog odlaska u toalet van pauze. 

Kostić, koji je do okončanja sudskog postupka vraćen na svoje radno mesto, bio je i poverenik Samostalnog sindikata trgovine Srbije u toj domaćoj trgovinskoj kompaniji, koju je morao je da napusti jer je „prekoračio vreme za korišćenje pauze u toku rada“, a koje je proveo u službenom toaletu zbog zdravstvenih problema. 

Kako bi pravno zaokružio višegodišnje šikaniranje prema Kostiću, koji se drznuo da pre tri godine organizuje sindikalnu organizaciju u DIS-u, poslodavac je rešenju o otkazu pridodao i fotografije koje „svedoče“ da je Kostić, predugim boravkom u toaletu „samovlasno prisvojio i dao sebi veća prava od ugovorenih“, čime je „ugrozio izvršavanje radnih zadataka i produktivnost rada, kako sebe, tako i drugih zaposlenih“. 

Inspektor za rad je utvrdio da su prava Ivice Kostića iz radnog odnosa očigledno povređena zbog njegovog sindikalnog rada u DIS-u i da je poslodavac postupao suprotno odredbama Zakona o radu, zbog čega je rešenje o otkazu nezakonito. 

Sudski postupak je u toku, a pravna služba Saveza samostalnih sindikata Srbije nastaviće da zastupa Kostića. 

U Samostalnom sindikatu trgovine Srbije i Savezu samostalnih sindikata Srbije su svesni da je isklјučivi razlog za Kostićev otkaz njegov sindikalni rad u DIS-u. Naime, od momenta dostavlјanja odluke o registraciji sindikalne organizacije, njemu se umanjuje zarada i isplaćuje minimalac, a raspoređuje se na niže radno mesto. Uz to, rukovodstvo tri i po godine vrši pritisak na Kostića da napusti mesto poverenika, uz obećanje davanja raznih beneficija. Takvo ponašanje je imalo rezultate, pa se od početnih 90 članova samostalnog sindikata, zbog straha većina iščlanila.

Scroll to top