Uloga socijalnih partnera

 

Seminar


Sindikalni pokret budućnosti


"Kreiranje budućnosti s osloncem na tradiciju "

 

 

Traženje odgovora na pitanje ima li budućnosti za sindikat i sindikalni pokret uopšte, bila je osnovna tema rasprave na seminaru koji je Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije – SS BOFOS, u saradnji s Hrišćanskim sindikatom Danske – KRIFA, i Svetskom organizacijom radnika – WOW, Evropskim centrom za radnička pitanja (EZA) i uz finansijsku podršku Evropske unije, organizovao 7. i 8. februara u beogradskom hotelu “Moskva”.

Scroll to top